دکتر کاظمی ،سرپرست پردیس شهید هاشمی نژاد: جشنواره تجربیات برتر با هدف توسعه دانش عملی، ثبت و سازماندهی تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در رشته های تخصصی برگزار می شود
1396-11-14
دکتر کاظمی ،سرپرست پردیس شهید هاشمی نژاد: 
جشنواره تجربیات برتر با هدف توسعه دانش عملی، ثبت و سازماندهی تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در رشته های تخصصی برگزار می شود

سرپرست پردیس شهید هاشمی نژاد گفت:

متولی برگزاری جشنواره تجربیات برتر در رشته های قرآن و دینی دبستان و آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی است.

به گزارش روابط عمومی پردیس شهید هاشمی نژاد دکتر صدیقه کاظمی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون جشنواره تجربیات برتر اظهار داشت: بیان تجارب معلمان فرصتی برای اعتلای آموزش و رشد شخصی است به همین دلیل جشنواره تجربیات برتر فرصتی برای ارائه، ثبت و سازماندهی تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در رشته های تخصصی است و دو رشته آموزش قرآن و دینی دبستان و فیزیک به دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی داده شده و هدف از برگزاری توسعه دانش عملی در این موضوعات است، همچنین این نوع جشنواره شکل جدیدی از همایش های علمی است که تاکنون تجربه کرده ایم و آثار ارسالی به این جشنواره در مجموع تبدیل به محتوای کاربردی می شود، زمان جشنواره آموزش دینی هفتم اسفند و آموزش فیزیک هفدهم اسفندماه است.

سرپرست پردیس شهید هاشمی نژاد در رابطه با اهداف جشنواره گفت: سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان، ثبت، تدوین و انتقال تجارب معلمان و اساتید، آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با تجارب اساتید و معلمان شاخص، ایجاد نگرش مثبت نسبت به خود روایت پژوهی در معلمان به منظور ثبت تجربیات حرفه ای خود و ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان اساتید و معلمان در به اشتراک گذاری دانش عملی آموزش محتوا از سری اهداف جشنواره تجربیات برتر است.

وی در رابطه با محورهای جشنواره تصریح کرد: تجربه های آموزشی تربیتی معلمان در کلاسهای چندپایه، تجربه های تربیتی معلمان در آموزش، راهبردهای تدریس موثر، طراحی آموزشی و شیوه های مناسب در ارزشیابی از محور های جشنواره آموزش دینی و فیزیک است، برای برگزاری موثر جشنواره، کارگاه های علمی برای اساتید و ستاد اجرایی برگزار شد، همچنین این جشنواره از حمایت های معنوی ۱۹ نهاد، سازمان و موسسه از جمله وزارت آموزش و پرورش، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد، اداره اوقاف، پژوهشکده تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی، بنیاد فرهنگی رضوی و کانون پرورش فکری استفاده می کند.