دومین نشست توجیهی اهداف و تبیین محورهای همایش کشوری تجربیات برتر آموزشی ـتربیتی اساتید ومعمان دیتی وقرآن ابتدایی برگزار شد.
1396-11-05
دومین نشست توجیهی اهداف و تبیین محورهای همایش کشوری تجربیات برتر آموزشی ـتربیتی اساتید ومعمان دیتی وقرآن ابتدایی برگزار شد.
دومین نشست توجیهی اهداف و تبیین محورهای همایش کشوری تجربیات برتر آموزشی ـتربیتی اساتید ومعمان دیتی وقرآن ابتدایی با حضور مربیان ومدرسان قرآنی استان ،جمعی از مدیران مدارس ،نومعلمان وکارمندان و کارکنان ادارت ونهادهای فرهنگی استان در پردیس شهید هاشمی نژاد برگزار شد.
در این جلسه توجیهی دکتر کاظمی سر پرست پردیس شهید هاشمی نژاد طی سخنانی با تاکید براین نکته که باید در مسیر تربیت نسل آینده درحوزه دینی وقرآن گام برداریم خاطرنشان کرد: ۱۴ موسسه علمی فرهنگی استانی در برگزاری این جشنواره کشوری که به میزبانی پردیس شهید هاشمی نژاد که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد ، مشارکت دارند .