برگزاری اولین جلسه توجیهی معلمان منتخب آموزش دینی و قرآن در سطح استان خراسان
1396-10-18
برگزاری اولین جلسه توجیهی معلمان منتخب آموزش دینی و قرآن در سطح استان خراسان

جلسه با تلاوت قرآن و خیر مقدم خانم دکتر کاظمی سرپرست پردیس هاشمی نژاد آغاز شد . سپس سرکار خانم دکتر شریعتی دبیر اجرایی همایش درباره اهداف جشنواده و اهمیت آموزش دینی و قرآن در زندگی توضیحاتی ارائه دادند.در ادامه آقای دکتر باغ گلی دبیر علمی جشنواره جلسه را به صورت کارگاهی و در جهت اهداف جشنواره ادامه دادند .

جهت دریافت فایل ارائه دکتر باغ گلی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فایل ارائه دکتر باغگلی