جلسه راهبردی جشنواره کشوری تربیتی موضوعی آموزش دینی و قرآن ابتدایی برگزار شد.
1396-10-12
جلسه راهبردی جشنواره کشوری تربیتی موضوعی آموزش دینی و قرآن ابتدایی برگزار شد.

جلسه راهبردی جشنواره کشوری تربیتی موضوعی آموزش دینی و قرآن ابتدایی دبیر علمی با اعضای کمیته علمی جلسه در تاریخ ٩٦/٩/٢٩ در سالن کنفرانس پردیس شهید هاشمی نژاد برگزار شد » در این جلسه خانم دکتر بزمی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی ضمن تشکر از زحمات دبیر اجرایی جشنواره سرکارخانم شریعتی و کارشناسان حوزه پژوهش کلیات و اهداف جشنواره را بیان کردند. سرکار خانم شریعتی دبیر اجرایی جشنواره نیز گزارشی را پیرامون اقدامات انجام شده تاکنون را ارایه دادند . در ادامه جناب آقای دکتر باغ گلی دبیر علمی جشنواره ضمن ابراز خرسندی از همکاری با اساتید علوم تربیتی و الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان ، دغدغه ی این روز ها ی آموزش و پرورش را تفکیک تعلیم و تربیت از تجربه های روزمره زندگی عنوان کردند. در ادامه فرمودند: فعالیت های تربیتی دارای رویکردی خطی است که توانایی درگیری مخاطبان را ندارد اما آن چه توصیه میشود رویکرد در هم تنیده است. در این رویکرد حیطه ی عاطفی-هیجانی از حیطه شناختی از اهمیت بیشتری برخوردار است .وی هم چنین بر به کار گیری روش های غیر مستقیم و تاثیر مطلوب آن در تربیت دینی بسیار تاکید کردند. ایشان فرمودند :در آموزش دینی دوره ی کودکی، دوره ی تمهید است و اگر معلمان بتوانند برای فراگیران، تجربه هایی را فراهم کنند که باعث برانگیختن احساس مثبت آن ها نسبت به نمادهای دینی شود در واقع گام اصلی را در تربیت دینی دانش آموزان برداشته ایم. در ادامه هر یک از اساتید بزرگوار نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.