1. جلسه کمیته اجرایی جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش ـتربیتی اساتید ومعلمان آموزش دینی وقرآن ابتدایی در در تاریخ 96/11/23 برگزارگردید .
2. انعکاس نشست خبری جشنواره تجربیات برتر
3. دکتر کاظمی ،سرپرست پردیس شهید هاشمی نژاد: جشنواره تجربیات برتر با هدف توسعه دانش عملی، ثبت و سازماندهی تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در رشته های تخصصی برگزار می شود
4. نشست خبری مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی با محوریت معرفی جشنواره کشوری تجربیات برتر دینی وقرآن وبرنامه های دهه فجر برگزارشد.
5. دومین نشست توجیهی اهداف و تبیین محورهای همایش کشوری تجربیات برتر آموزشی ـتربیتی اساتید ومعمان دیتی وقرآن ابتدایی برگزار شد.
6. جلسه کمیته اجرایی جشنواره تجربیات برتر آموزش دینی و قرآن با حضور آقای علی صمدی
7. برگزاری اولین جلسه توجیهی معلمان منتخب آموزش دینی و قرآن در سطح استان خراسان
8. جلسه راهبردی جشنواره کشوری تربیتی موضوعی آموزش دینی و قرآن ابتدایی برگزار شد.