حمایت کنندگان اصلی
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
اداره کل ارشاد اسلامی واحد خراسان رضوی معاونت فرهنگی قرآن و عترت
اداره کل ارشاد اسلامی واحد خراسان رضوی معاونت فرهنگی قرآن و عترت
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس
اداره اوقاف و امور خیریه
اداره اوقاف و امور خیریه
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس
شهرداری مشهد
اداره کل ارشاد اسلامی واحد خراسان رضوی معاونت فرهنگی قرآن و عترت
سازمان فنی و حرفه ای خراسان
حمایت کنندگان رسانه ای
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
دانشکده علوم معارف و قرآن کریم دانشکده تربیت مدرس مشهد
خبرگزاری ایکنا
اداره کل ارشاد اسلامی واحد خراسان رضوی معاونت فرهنگی قرآن و عترت
خبرگزاری تسنیم